La Ferreteria al teu costat

Potències

Als costats de les pistes, on la instal·lació de les xarxes estàndar és difícil i ineficaç, existeixenn altres solucions per adaptar-se al terreny i a les seves necessitats.

Actualment fabriquem xarxes de seguretat montades sobre potències. Aquestes permeten protegir perfectament barrancs o ponts sense perdre l'amplada original de la pista.

La separacio entre la xarxa y la potència es de 4m. La forma curva de les potències ofereix una seguretat màxima.

Existeixen de classes de potències en "C" i en "Lira"


Potències en "C"

     

Potències en "lira"