La Ferreteria al teu costat

Pals de competició

HOMOLOGAT PER LA NORMA FIS

DISTRIBUIDORS OFICIALS


PAL EUROGRIP

-PAL DE COMPETICIÓ AMB ARTICULACIÓ MECÀNICA.

-ALÇADA DE ROSCA DE 220 O 300 mm.

-DIÀMETRE DEL TUB DE 27 mm.

-DIÀMETRE DEL TUB DE 30 mm.

-CLAU UNIVERSAL.


PAL FISSO.

-PAL DE POLICARBONAT DE COLOR VERMELL I BLAU PER SENYALITZAR.

-DIÀMETRE 27 mm. LLARG. DE 2150 mm.

-DIÀMETRE 30 mm. LLARG. DE 2150 mm.

-DIÀMETRE 35 mm. LLARG. DE 2500 mm.

-DIÀMETRE 40 mm. LLARG. DE 2500mm.

PAL PER A XARXA

-PAL DE POLICARBONAT DE COLOR VERMELL AMB TAP PER A LA SUBJECCIÓ DE XARXA.

-30 mm DE DIÀMETRE I 1750 mm. DE LLARG.

-OPCIÓ D’ADQUIRIR EL TAP PER SEPARAT

-TAMBÉ, TENIM EL KIT COMPLET PER A XARXA.


PAL DE POLICARBONAT DE COLOR VERMELL AMB TAP PER A LA SUBJECCIÓ DE XARXA.

-35 mm. DE DIÀMETRE I 1750 mm. DE LLARG.

-35 mm. DE DIÀMETRE I 2500 mm. DE LLARG.

-OPCIÓ D’ADQUIRIR EL TAP PER SEPARAT

-TAMBÉ, TENIM EL KIT COMPLET PER A XARXA.


PAL DE POLICARBONAT DE COLOR VERMELL AMB TAP PER A LA SUBJECCIÓ DE XARXA.

-40 mm. DE DIÀMETRE I 2500 mm. DE LLARG.

-40 mm. DE DIÀMETRE I 3000 mm. DE LLARG.

-OPCIÓ D’ADQUIRIR EL TAP PER SEPARAT

-TAMBÉ, TENIM EL KIT COMPLET PER A XARXA